האתר האישי של אמיר דגן

תוצאות לפי מילהפואד :
מכתבו של דובר בית החולים רמבם חושף את תהליך הייבוש וההפרטה במערומיו. ואיך מטפלים אצלנו במודיע שבשער ?