האתר האישי של אמיר דגן

תוצאות לפי מילהקרון :
שיירת אופנועים מלווה קרון שהוביל יהודים להשמדה בשואה