האתר האישי של אמיר דגן

תוצאות לפי מילהשואה :
שיירת אופנועים מלווה קרון שהוביל יהודים להשמדה בשואה