האתר האישי של אמיר דגן

תוצאות לפי מילהשופטים :
גם מערכת המשפט נמצאת בתהליך הפרטה זוחלת - ייבוש מתמשך. עכשיו מתחיל לצאת המרצע מן השק בהצעתו של השר נאמן. מרוצים?