האתר האישי של אמיר דגן

תוצאות לפי מילהnc700 :
התלבטתי בין ארבעה אופנועים. אלה השיקולים שלי